Nunzio Battaglia, Bagnanti n.2, Saturnia 1995

Chiudi